Nyliberalism

Den fria marknaden glorifierades. Avreglering var målet. En marknad utan inblandning från staten skulle ge det bästa ekonomiska utfallet. Tänk om vi skulle tänka likadant om samhället. Vi inför ett laglöst samhälle och förväntar oss att människor handlar för samhällets bästa. Nej! Nyliberalismen ledde inte till samhällseffektivitet utan istället till [...]