Att vara marginaliserad är att verkligen vara ute i marginalerna. Du är långt ifrån centrum, bortkopplad, icke-delaktig, maktlös och tystad. Du har ingen chans att påverka.

Jag har läst om marginalisering och jag har upplevt det. Det är två helt olika saker. Att läsa om det gjorde inte ont, att uppleva det var otroligt smärtsamt.

Vad har jag då lärt mig av denna upplevelse? Jo jag har lärt mig att jag inte kan förändra sakernas tillstånd. Jag trodde nog att jag hade mera makt som ung juridikstuderande. Ännu idag tror jag att det spelar roll hur jag lever och att jag sopsorterar och är moralisk, men jag tror inte längre att jag kan påverka andra. Jag tror inte att mina ord gör skillnad i andra människors liv.

Vi präglas av våra erfarenheter och kunskaper. De flesta av oss är inga bra lyssnare – vi vet redan vad vi tycker och tänker och det ska mycket till för att vi ska ändra åsikt. Vi lär oss inte heller av andras erfarenheter. Alla har sin egen väg att vandra.

Jag har blivit tystare för jag har lärt mig att jag kan inte ändra på andra. Detta har marginaliseringen lärt mig.