Jag heter Lisa Hadnagy och jag bor i Karlshamn i Blekinge. Jag är en kristen samhällsentreprenör, konstnär, feminist, bloggare och forskare med mera.

Jag är utbildad jurist och jag har en master i rättsekonomi. Under våren 1996 insjuknade jag i min första psykos och var allvarligt sjuk under en tioårsperiod. Efter min femte och sista psykos år 2006 påbörjade jag en rehabilitering till arbetslivet.

Förutom att blogga är jag intresserad av kultur i de flesta former, oljemålning, vårt samhälle, motion och matlagning. Och utan musik skulle inte något vara möjligt!