Den fria marknaden glorifierades. Avreglering var målet. En marknad utan inblandning från staten skulle ge det bästa ekonomiska utfallet.

Tänk om vi skulle tänka likadant om samhället. Vi inför ett laglöst samhälle och förväntar oss att människor handlar för samhällets bästa.

Nej! Nyliberalismen ledde inte till samhällseffektivitet utan istället till en omfördelning av pengarna. Utan lagar och regler var det fritt fram att sko sig för dem som hade medel. Och på finansmarknaden skapades fiktiva pengar, typ monopolpengar, tills bubblan sprack och bankerna fick räddas.

Vid det här laget borde vi veta hur människor fungerar. Att det faktiskt finns sådana som bara roffar åt sig utan en tanke på andra. Det kan inte vara något nytt under solen för någon.

Avregleringen ledde verkligen till det bästa ekonomiska utfallet! För en klick välbeställda aktörer. Och till ett uselt resultat för oss andra.