Jag läste att det inte är självklart att arbete ska beskattas.

Det fick mig att tänka hur det skulle vara om vi fick ha hela vår inkomst ifred och istället beskattade varukonsumtionen. Livsnödvändgheter som mat och annat som vi inte kan avvara skulle åläggas en låg skatt medan lyxprylar skulle beskattas mycket högre. Jag tänker mig att det skulle bli en rättvisare fördelning av pengar. De som har mycket pengar skulle betala mer för sin överkonsumtion medan vi som har lite skulle få billigare att leva. Om varor skulle beskattas mera så skulle det konsumeras mindre och det är precis vad vi behöver göra för att spara på jordens resurser.

Det råder konsensus mellan våra politiska partier. Ingen kommer egentligen med något nytt. Men vi behöver verkligen börja tänka i nya banor för att få bukt med problemen. Och lösningen är inte att vi ska konsumera oss ut ur kriserna.

Jag tänker också att idrotts- och kulturevenemang skulle bli billigare så att vi kan uppleva istället för att konsumera ännu mer prylar. Mera kvalitet än kvantitet.

Det är inte självklart att allt ska vara som det är.