Jag och min syster Judit konstaterade att vi inte är världsbäst på att visa varandra respekt i vår familj. Det har alltid varit så. Men nu har vi i alla fall satt namn på ett stort problem som vi delar i familjen.

Och då vandrar tankarna vidare. Jag tänker på #Metoo-uppropet som spridit sig som en löpeld över stora delar av världen. Och jag tänker att alla sexuella trakasserier och övergrepp vittnar om en fruktansvärd respektlöshet mot andras personer och kroppar. Och på det närbesläktade våldet i nära relationer där man tar sig oerhörda friheter mot en annan person.

Men vi behöver inte gå så långt som till övergrepp och trakasserier för att konstatera att vi brister i respekt mot varandra. Jag skulle snarare vilja hävda att det hör till undantagen att vi respekterar varandra. Vi respekterar inte människor som har en annan politisk åsikt, som väljer andra livsstilar, som har en annan sexuell läggning, som har en funktionsnedsättning, som har ett kriminellt förflutet, som har en annan hudfärg, tillhör en annan klass och så vidare och så vidare.

Jag anser inte heller att samhället behandlar sina invånare med respekt. Det är till exempel väldigt stor skillnad på hur människor med makt, pengar och status behandlas och hur de mindre bemedlade människorna behandlas. Som ett exempel kan jag nämna att det görs stor skillnad på människor som begår ekonomiska brott. Ett annat exempel är hur sjuka människor behandlas av våra myndigheter.

Så det är ett jättelikt samhällsproblem. Man skulle kunna tycka att det skulle vara naturligt och självklart att behandla andra med respekt men det är långt ifrån verkligheten. Jag efterlyser en diskussion om respekt och respektlöshet. För jag vill gärna lära mig mer.