När andra värderar oss lågt och har små förväntningar på oss är det viktigt att vi får fatt i vårt sanna värde.

Vi är alla lika mycket värda oberoende av status och ägodelar. I denna nyliberalismens tid där allt ska mätas i pengar är det essentiellt att sjuka och arbetsoförmögna människor värderar sig själv efter andra måttstockar än de ekonomiska.

Kristendomen hjälper mig när känslor av värdelöshet hotar att förlama mig. Gud värderar på ett annat sätt. Andlighet är inte precis något som ger prestige men betyder oerhört mycket på det personliga planet. Min Gudstro hjälper mig att härda ut när jag upplever att jag ringaktas.

Det absolut viktigaste är vad man själv anser om sig. När andras åsikter och tyckanden väger tyngre blir man väldigt sårbar.

Jag behöver dra mig undan ibland när jag har sårats. Att slicka sina sår kan vara nödvändigt. Och när skalet är på plats ger jag mig ut igen. Förhoppningsvis lite starkare nästa gång.

Jag önskar att alla som sårats skulle få fatt på sitt sanna värde. Det finns säkert flera olika sätt att hitta sitt människovärde. Så att vi alla har något att hålla fast vid när det blåser kallt. För det kan bli riktigt kyligt emellanåt.