Jag har läst det filosofiska verket Vårt enda liv av Martin Hägglund där han delar sin vision om demokratisk socialism. Han ser en framtid efter kapitalismen där vi uppnår andlig frihet och lever i en hållbar värld. Vi äger produktionsmedlen gemensamt och vi mäter värde efter den fria tid som vi förfogar över.

Det är en mycket inspirerande bok och jag håller med Martin Hägglund om det mesta trots att jag är kristen och troende. Jag anser också att detta livet är värdefullt och att det är här och nu vi ska leva.

I slutet på boken formuleras Hegels revolutionära krav att ingen är fri förrän alla är fria.

Jag kan rekommendera boken som en ögonöppnare. Det finns alternativ till vårt sätt att leva.