Det är viktigare att älska människor än att älska idéer

Vissa idéer eller teorier tål inte att se verklighetens ljus. De ser kanske bra ut på pappret men får konsekvenser som är oacceptabla. Man måste se på konsekvenserna för människor av kött och blod istället för att stirra sig blind på ideologin. När resultatet skapar stor orättvisa måste man erkänna att man har haft fel i sina antaganden. Det är stort att erkänna att man hade fel.

Det får inte finnas för stort avstånd mellan de som bestämmer och de som drabbas negativt av besluten. Det är lättare att avskärma sig från andras lidande när man inte har det inpå sig. Vi måste göra allt som står i vår makt för att eliminera alla former av lidande. Lidandet i världen är det största hindret för att vi ska få fred. Det är aldrig OK att människor lider om vi kan förhindra det. När människor upplever att deras lidande möts av likgiltighet föds hat och våld.

Tankar utan hjärta leder fel. Omsorgen om människan måste komma först. Ekonomi får aldrig vara ett självändamål.

 

When the truth dies very bad things happen
They’re being heartless again
I know it’s coming and there’s going to be violence
I’ve taken as much as I’m willing to take
Why do you think we should suffer in silence?
When a heart is broken there’s nothing to break

Tripping av Robbie Williams