Jag vill bli smartare. Jag vill nå mina mål i livet.

Ett sätt som jag är smart på är genom att be om gudomlig assistans. Det är dumt att inte använda denna oerhört effektiva hjälp. Man måste förstås tro på Gud och söka hans hjälp men det är inget problem för mig. Jag har en stark tro och jag känner mig både sedd och hjälpt av Gud.

Så jag pratar om mina problem och funderingar med Gud och ber honom att hjälpa mig. Jag kan be om hans närvaro eller om insikter hur jag ska tackla en situation. Ibland ber jag att jag ska behålla lugnet mitt i stormen. Jag kan be om vad som helst som går i kärlekens tecken.

Jag hade aldrig blivit så funktionell som jag är idag utan Guds assistans. Bara det att jag lägger mig i soffan och stillar mig när jag ber är konstruktivt. När jag har återfått lugnet benar jag upp mina bekymmer och söker klarhet i olika problem. Efteråt brukar jag vara lugnare. Och lugn är det bästa hjärnkontoret vet.

Jag går inte längre i min egen kraft. Jag sätter min lit till Gud i stort som smått. Det är ett behagligt beroende.