Det finns inga skarpa gränser mellan sjuka och friska. Vi är starka och svaga på olika områden och detta förändrar sig över tiden. Mina symtom idag kan bli min styrka i framtiden. Din styrka nu kan bli ditt fall.

Vi är inte heller enbart goda eller enbart onda. Alla har förtjänster och alla har brister. Att upphöja människor eller demonisera dem är ett svartvitt tänkande som inte har något med sanningen att skaffa. Vi är alla människor på gott och ont.

Vi förenklar för att livet ska bli lättare. Vi vill gärna se oss själva som friska, starka och goda. Vi vill gärna stjälpa av de dåliga egenskaperna på andra. Men om vi vill göra den här platsen lite bättre ska vi alltid börja med oss själva. Att få en realistisk och rättvisande bild på sig själv leder till framgång. Att upptäcka sina styrkor och talanger och att bli medveten om sina tillkortakommanden är personligt utvecklande.

Jag är samma person som när jag var allvarligt psykiskt sjuk. Jag är samma person som när jag arbetade som jurist. Det ryms så mycket inom en människa. Man ska akta sig för att döma ut människor.

Ett samhälle med skarpa gränser mellan dess medborgare är osunt och farligt. Kanske hamnar du också på fel sida skranket en dag. Det kan man faktiskt inte veta i förväg.