Det långa avbrottet i mitt liv då jag hamnade i svårigheter har mynnat ut i ett samhällsengagemang. Nu är det inte nog att läsa om samhället utan jag måste agera också.

Jag är politiskt aktiv, en bloggare, forskare och arbetar med samhällsförändringar. Med den ökade medvetenheten kommer tvånget att göra något åt det jag tycker är fel och dåligt. Först var jag tvungen att få rätt på mig själv men jag riktar alltmer ögonen utåt på samhället som jag är en del av.

Detta är meningsfullt för mig. Jag kan inte bara arbeta för brödfödan och ägna mig åt utsvävningar när jag är ledig. Att känna att det jag lägger min tid på är viktigt är av största vikt.

Det har tagit tid att komma hit. Och min förhoppning inför framtiden är att jag ska få syssla med djupt meningsfulla saker.