Jag har läst sociologen Roland Paulsens arbetskritiska bok Arbetssamhället, hur arbetet överlevde teknologin.

Det är en mycket intressant bok om vårt nutida samhälle. Vi har varit med om en oerhörd teknologisk utveckling där vi skulle kunna arbeta mycket mindre än vad vi gör. Ändå arbetar vi bara mer och mer och många blir sjuka.

Paulsen är kritisk mot idén om att skapa arbete. Det blir ett självändamål att arbeta, oavsett vad vi gör på arbetet, menar Paulsen. Tjänstesektorn har vuxit till att sysselsätta 70 % av arbetskraften. Mycket arbete är vad Paulsen kallat Tomt Arbete med anställda som saknar vettiga arbetsuppgifter och som ägnar en större tid av sin arbetstid åt att rulla tummarna.

Paulsen reflekterar även om överproduktionen och överkonsumtionen. Jag blir genast mer medveten om mina konsumtionsvanor och skapade behov. Här blir boken en ögonöppnare.

Även om jag inte är lika kritisk som Paulsen till lönearbetet tycker jag att Arbetssamhället är en mycket viktig bok som borde läsas av alla som söker förstå vårt samhälle.