Psykiatrin finns till för vårdtagarnas skull. Vårdtagarna finns inte till för psykiatrins skull!

Psykiatrin är en arbetsplats för många och ger som sådan karriärmöjligheter till personalen. Och det kan man väl aldrig komma ifrån att psykiatrin fyller flera syften. Psykiatrin skulle emellertid aldrig existera om det inte fanns människor i samhället som mår dåligt och lider. Detta tycker jag att man ska vara medveten om när man väljer att jobba inom psykiatrin.

Samma resonemang gäller för rättsväsendet till exempel. Många institutioner får eget liv med tiden och de anställda ”tjänar” på att det finns ”klienter”. Krasst uttryckt lever de på sina klienters existens.

Jag förstår att det inte är enkelt att attrahera ”rätt” personer till psykiatrin. Om man har ett stort ego och främst är karriärist är det nog inte rätt arbetsplats. Man jobbar med de sköraste människorna i samhället. Jag är okunnig om vad man får lära sig när man utbildar sig inom psykiatrin men jag hoppas att man erbjuder studenterna och kandidaterna vägar till självinsikt. Ovan förda resonemang fick jag i alla fall inte lära mig på juristlinjen som inte erbjöd några vägar till insikt.

Så det är mitt budskap till alla som jobbar inom psykiatrin: Du finns till för vårdtagarens skull, inte tvärtom!!!