Jag är 100 procent för fri abort! Jag säger inte att frågan är enkel. Med dagens medicinska framsteg där mycket små foster kan överleva gör frågan komplicerad.

Huvudskälet till att jag är för fri abort är att jag verkligen vill att det bara föds önskade barn. Ett påtvingat föräldraskap ser jag som ett ont.

Jag tror aldrig att vi kommer att få fred så länge det föds oönskade barn som blir dåligt behandlade av sina närmaste. Om en person känner att hen saknar mognaden att ge ett barn god omsorg så tycker jag inte att man ska ifrågasätta det beslutet. Vi vet bäst vad vi klarar av och inte.

Idealet är förstås att barn har föräldrar som är mogna och kärleksfulla och som verkligen vill axla det oerhörda ansvar som föräldraskapet innebär. Men vi lever inte i en idealisk värld. Själv uppnådde jag den mognad som krävs först när jag inte längre var fertil. Tyvärr måste man skaffa barn när man är relativt ung.

Sedan finns det andra skäl till att jag är för fri abort. Konsekvenserna för kvinnor med illegala aborter är fruktansvärda. För kvinnor kommer att fortsätta abortera foster även om det inte är lagligt. Jag har också feministiska skäl till att jag anser att kvinnan inte ska påtvingas graviditet, förlossning och föräldrarskap. Kvinnor har genom tiderna kontrollerats mycket hårt och speciellt kvinnors sexualitet har setts som ett stort hot mot patriarkatet. Kvinnan äger sin egen kropp och ska också ha bestämmanderätten över den. Punkt slut! No discussion!

Åh vad befriande att få säga vad jag tycker!