Jag har börjat reagera kraftigt på att människor emellanåt har åsikter som grundar sig på rena tyckanden och känslor. Som utbildad jurist efterlyser jag fakta och bevis. När jag frågar: ”Hur vet du det?” möts jag ofta av irritation och svaret: ”Jag vet att det är så!”

Nej! Folk blir förbannade på mig när jag ber dem förklara sig. Och jag blir trött på att lyssna på rena fantasier. Det minsta man kan begära är att folk ska kunna motivera sina åsikter. Att dra slutledningar helt ut ur det blå blir bara vanligare och vanligare i vårt samhälle tycks det mig.

Jag är medveten om att mycket vi tror på och mycket som driver oss är annat än fakta och bevis. Jag har själv övertygelser som jag håller för mig själv eftersom mina kunskaper och bevis brister. Världen är så komplex att det inte är möjligt att veta hur allt hänger ihop.

Men om man går ut med sina åsikter så ska man åtminstone kunna ange grunderna för varför man har dem. Och då kan man till och med säga att man inte vet varför man tycker som man gör. Men att säga att något är på ett bestämt sätt utan minsta fakta som underbygger åsikten är ganska korkat (eller propaganda!).

Så nästa gång någon ber dig att förklara dig! Tänk lite…. Ja varför tycker jag egentligen så? Vad är grunden till mitt tyckande eller min slutledning? Du kan lära dig väldigt mycket om dig själv genom att lyssna till vad det är du tycker och säger.