Jag går på ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det heter MYWAY och är ett projekt om samhällsentreprenörskap. Samhällsentreprenörer eller sociala entreprenörer bidrar till samhällsnyttiga funktioner och tjänar samtidigt pengar. De hittar innovativa lokala lösningar på globala problem. ”Jag skapar lön till mig och vinst till samhället” kan man säga.

Vi är elva deltagare med skiftande bakgrund. Det är en stor mångfald i ålder, kultur, utbildning, medmera. Vi ska skapa ett starkt sammansvetsat team under de sex månader som projektet varar. Det är både fråga om individuell utveckling och en utveckling av teamet. Det är en utmaning för oss alla.

Vi reflekterar över olika teman varje dag, både individuellt, två och två, och slutligen i hela gruppen. På så sätt får vi en vana av att reflektera. En vana att ta med sig i fortsättningen.

Målet med MYWAY är att få bättre självkänsla, öka våra chanser till jobb, lära oss mer om företagande, få tydligare riktning i livet, skapa större kontaktnät och förbättra Karlshamn. Vi jobbar med projekt där vi får möjlighet att påverka Karlshamn. Vi får förutsättningar, coaching och verktyg att göra de förändringar vi vill.

Efter fyra veckor i MYWAY är jag överväldigad. Vi sysslar med learning-by-doing vilket passar mig utmärkt. Jag är en teoretiker som vill utveckla mina praktiska sidor mer. Det får jag möjlighet att göra i MYWAY. Det skulle vara enkelt för mig att fortsätta med mina teoretiska studier men man utvecklas genom att gå utanför sin Comfort zone vilket jag gör nu. Det är värdefullt att omsätta teori till praktik och göra lite konkret nytta.

Nu har vi varit igång i fyra veckor och börjat lära känna varandra. Jag är nyfiken på fortsättningen. Jag berättar mer när det har hänt lite mer.