Moment 22 eller Catch 22 myntades av Joseph Heller i hans roman från 1961 med samma namn. Yossarian är en stridspilot i kriget. Han vill inte flyga på fler farliga uppdrag och riskera livet utan vill åka hem och lämna kriget. Han får bara åka hem om han är galen. Han skulle vara galen om han flög på flera uppdrag och frisk om han inte gjorde det, men om han är frisk är han tvungen att flyga. Om han flyger så är han galen och behöver således inte flyga; men om han inte vill flyga så är han frisk och tvungen att flyga. (Wikipedia)

 

 

Jag kände mig svensk före min kris. Jag är född i Sverige, har svenska värderingar och svenska är mitt första språk. Jag brukade skoja att jag var mer svensk än de flesta svenskar.

Sedan djupdök jag in i mental sjukdom och det mesta rördes upp. Jag levde på sjukersättning och kände mig som en belastning för det svenska samhället och som en utlänning i Sverige för första gången. När jag var som mest sjuk ville jag byta efternamn. Invandrarfientliga strömningar gjorde det hela än värre.

När jag bodde hos mina föräldrar de första åren efter mitt insjuknande, umgicks jag mycket med mina föräldrars ungerska vänner och det ungerska blev mera aktuellt. Jag har också lärt mig att blodsband är väldig viktiga när man blir allvarligt sjuk. Tidigare hade vänner varit viktigare för mig.

Det var otäckt att uppleva att jag inte riktigt hörde hit. Det var obehagligt att uppleva att jag var en belastning.

Nu är jag mer nyfiken på Ungern. Jag känner mig både svensk och ungersk. Jag har blivit mera positiv gentemot det ungerska efter all omsorg från ungrare. Jag tror att Ungern kommer att få stor betydelse för mig i framtiden.

Mitt bloggande fyller flera ändamål. Personligen hjälper det mig att återerövra förlorade delar. Dessutom vill jag ge något tillbaka till det samhälle som såg till att jag hade tak över huvudet och mina viktigtaste behov tillgodosedda under min sjukdomstid. Förmånen att ha studerat på universitet är jag också gränslöst tacksam för.

Moment 22

Du kommer hit och tar vårt jobb

du, en invandrarsnobb

eller lever du i flärd

på vår svenska välfärd

det finns ej något sätt

du kan ej göra rätt