Jag vill inte ge andra makten över definitionerna. Framförallt vill jag vara den som definierar mig själv. Jag känner mig själv bäst och det är jag som vet hur det känns på min insida. Jag vet att känslor inte är liktydigt med sanning men hur det känns för mig är dock min verklighet.

Andra människor kan styra oss om vi tillåter det. Man kan styra både med kritik och beröm. Att vara beroende av andras ros är också att vara ofri. Många vill bli beundrade och avundade men då ger man samtidigt mycket makt åt andra. Om berömmet upphör så vacklar självkänslan. Det är bättre att stå stadigt i sig själv. En väl grundad självkänsla gör att du vet ditt värde oberoende av omständigheterna eller hur du blir behandlad.

Många tycker att makt är ett negativt ord. Jag tror att de förväxlar makt med maktmissbruk. Makt är ett oerhört positivt ord för mig som känt stor maktlöshet. Jag njuter av egenmakt. När jag har makt över mitt liv känns det väldigt bra. Makt innebär vidare att jag är någon att räkna med och att människor lyssnar på vad jag har att säga. Makt är positivt om man rannsakar sig och ställer makten i kärlekens tjänst. Jag är medveten om att det är lätt att missbruka makt och att man ständigt får hålla det i minnet. Alla människor kan missbruka makt.