Jag har läst en svensk sammanställning av Hillary Rettigs bok ´The Lifelong Activist´ http://lifelongactivist.com/. Översättningen är gjord av Malte Lindstam http://livslangtengagemang.blogspot.se/.

Rettigs bok beskriver vad som krävs för att ha ett livslångt engagemang. Hon syftar främst på ett politiskt engagemang men boken spänner över mycket vidare områden, även privatlivet. Jag har haft stor behållning av att arbeta med boken som även tillhandahåller övningar. Boken är indelad i tre områden:

1.Hantera din livsuppgift. 2. Hantera din tid och 3. Hantera dina rädslor

Jag kan lova att du som har ett engagemang inom något område kommer att ha nytta av Rettigs bok eller Lindstams sammanställning.

 

 

The Lifelong Activist av Hillary Rettig