Jag har läst boken Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky där han myntar bregreppet KASAM.

De tre centrala komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans bildar de grunden för känslan av sammanhang. Man kan ha en stark KASAM eller en svag KASAM eller någonstans mittemellan polerna. De avgör hur väl du lyckas med problemhantering och att ge mening åt ditt liv.

Om du är intresserad av att veta hur du har det med din känsla av sammanhang så kan du göra ett test. Nedan hittar du länken. Själv får jag tillfredsställande resultat på begriplighet och hanterbarhet men mycket sämre på meningsfullhet.

 

kasam-frageformular———————–29-fragor.pdf (skaraborg.se)

 

Ha en bra onsdag!