Vad kommer först? Dålig självkänsla eller dåligt mående?

När jag mår dåligt blir min självkänsla sämre. Jag börjar att kritisera och dissa mig själv för att jag har en kass känsla i magen.

När min självkänsla sviktar i olika sammanhang kommer det dåliga måendet på posten.

Om vi förstår detta delikata samband så kanske vi faktiskt kan göra något åt det.

När jag mår allmänt kasst kan jag tänka att nu kommer jag snart att börja vara taskig mot mig själv och få dålig självkänsla som säger att jag inte duger som jag är.

Och när jag känner mig osäker och obekväm och alltså har problem med självkänslan så kan jag bli medveten att snart kommer jag att börja må dåligt.

Känsligheten är bra så länge vi kan använda den konstruktivt. När känsligheten bara saboterar för oss är den inte positiv. Med medvetenhet kan vi använda vår känslighet till vår fördel.