Free your mind and the rest will follow

Free your mind av En Vogue

Mitt liv har mycket handlat om längtan efter frigörelse. Jag har velat frigöra mig från konventionellt tänkande, från tidig prägling, från traditionella könsroller och nu senast från psykisk sjukdom.

Min önskan är att vara maximalt fri. Till viss del kan jag påverka detta själv. Jag har försökt förstå hur begränsande tankemönster håller mig fången. Det kan vara något så enkelt som att vara upptagen med att tänka på vad andra kan tyckas tänka om mina livsval och att låta detta begränsa mig. Vissa begränsningar måste jag acceptera, det är ofrånkomligt när vi lever tillsammans i ett samhälle.

Det jag funderar mycket på nu är ekonomiska begränsningar. Jag är inte ekonomiskt fri. Även här längtar jag efter frigörelse. Det är så mycket jag skulle vilja göra men jag saknar ekonomiska medel. Pengar är definitivt inte det viktigaste i livet men bristen på pengar begränsar mig ändock.

Så jag fortsätter att sträva efter frihet från begränsningar. Mitt mål är att när jag en dag lämnar jordelivet så ska jag vara frigjord. Det tycker jag är ett bra mål speciellt som att jag inte tror att den fysiska döden är slutet.