Vill man sträva efter fred måste man jobba med sina nära relationer först och främst. Om man ständigt hamnar i konflikt med sin familj, vänner och arbetskamrater så är man inte trovärdig när man säger sig sträva efter fred och rättvisa i världen.

Varenda människa har del av den mänskliga naturen. Alla löper risk att bli maktfullkomliga och korrumperade. Att ha en idealiserad bild av sig själv borgar för maktmissbruk. Att tro att man har de rätta svaren och besitter sanningen är farligt. Att ständigt projicera mindre behagliga drag på andra är att vara blind för sin egen mänsklighet.

Man måste bli medveten om sina egna svagheter, inte endast andras. Att ifrågasätta sina teser och vara öppen för dialog är ett måste. Riktiga lösningar bygger på samförstånd, att genom dialog komma fram till gemensamma lösningar. En förutsättning för detta är att dina nära relationer är grundade i kärlek och respekt. Som i det lilla, så ock i det stora. Allt annat är självbedrägeri. För att bli trovärdig måste du först och främst jobba med dig själv. Det finns så många fällor en människa kan falla i. Detta är universellt.

Förakta inte din motståndare. Förakt göder hat. Frukta istället dina motståndare. Då blir du mera vaksam och kan handla konstruktivt. Det bästa är att göra din fiende till din vän. Åter genom gemensamma ansträngningar. Det är respekt!

Och naturligtvis lär vi inte att respektera andra om vi inte respekterar oss själva. Det är därför det är nödvändigt att arbeta med sig själv. Ingen kan ge vidare något till andra som de inte själva äger. Storhetsillusioner om den egna personen är självbedrägeri av den värsta sorten. Vi har sett det så många gånger i vår historia. Historien tillhör heller inte det förgångna. Den mänskliga naturen är densamma idag som igår.