För vissa människor sitter självkänslan i ryggmärgen. Det är människor som vet sitt absoluta värde oberoende av yttre faktorer eller omständigheter. Det är människor som klarar svåra påfrestningar i livet och ändå bevarar sin mentala hälsa. De kan utsättas för förföljelse eller tortyr, förlöjliganden, förakt, utfrysning med mera. Jag tänker till exempel på Nelson Mandela.

Jag önskar att jag alltid skulle veta mitt sanna värde som människa. Att jag, vad som än händer, alltid skulle vila i den absoluta vetskapen att jag är lika värdefull som vem som helst. Då skulle jag vara modig för jag skulle veta att jag alltid landar tryggt i mig själv.

Det är i svåra tider som man prövas. Det är då som självkänslan måste bära. Det är då man ser hur mycket substans det finns i lärdomarna man tillägnat sig.

Jag tror att min livsgärning handlar mycket om att få fatt i detta absoluta värde. Att alla mina studier har denna riktning. Jag fick det inte gratis men tror att det finns en väg att komma dit. Det är den vägen jag vill hitta.

.