Don´t go wasting your emotions

Lay all your love on me av ABBA

 

Att vara känslig är positivt överlag. Jag tycker emellertid att det finns goda och mindre goda anledningar att vara känslig.

När någon behandlar mig på ett nedlåtande sätt och jag blir sårad tycker jag att jag slösar med mina känslor. Det är inte OK att någon ska komma åt mig på detta sättet. Det är samma sak med annat negativt som riktas mot min person. Jag vill ha ett skal i dessa lägen så att angreppet studsar tillbaka på avsändaren. Att vara lättkränkt ser jag också som negativ känslosamhet.

Att vara känslig inför andras lidande däremot ser jag som något positivt. Att ha tillgång till sina känslor i relationerna med andra människor ger kvalitet och djup åt relationen.

I denna värld behöver vi ett skydd mot trångsynta och okänsliga människor. Det kan vara bra att ställa sig frågan varför någon säger eller gör något kränkande. I de flesta fall har det ingenting med mig att göra. Det är inte mitt fel att den som angriper mig har fördomar, är okunnig eller vill framstå som bättre än jag.

Jag försöker vara effektiv med mina känslor och använda dem till skapande verksamhet och i samspelet med människor jag har relationer med. Jag försöker att strunta i personer som bara vill förminska mig för jag tycker att det är rent slöseri med känslor och energi.