När vi bryter ett destruktivt beroende får vi akta oss för att byta ut det mot ett annat beroende. Vägen till frigörelse går via att bryta skadliga beroenden.

Alla beroenden är inte skadliga. Vi kan välja sunda beroenden. Vi ser t ex till att vi har konstruktiva relationer, tränar med måtta, dricker lagom mycket alkohol och så vidare.

Självständighet är ett ideal för mig. Jag gillar att tänka fritt och att vara rörlig i samhället. Jag vill kunna yttra mina åsikter öppet utan att bli dömd för att jag tycker som jag gör. Och då måste jag förstås ge dig samma rättigheter.

Jag myntade ett ord för ett tag sedan: ”Fritvåsamhet”. Det är en kärleksrelation mellan två vuxna och självständiga individer. Där man inte behöver ge avkall på vem man är i relationen. Sedan finns självklart beröringspunkter där man kan flyta samman.

Min långa resa har haft självständighet som mål. Självständighet och frihet från osunda beroenden. Men ensam är inte stark har jag lärt mig. Vi behöver varandra! Att kapa band till andra måste ske efter noga överväganden. För ibland måste man faktiskt göra det för att överleva.

En god självkänsla är guld värt. Då blir vi i stånd att fatta bra beslut om hur vi vill leva och med vem vi vill leva.