Vi är alla väldigt subjektiva när det gäller oss själva. Det är faktiskt otroligt svårt att se objektivt på sig själv. Jag vågar nog påstå att det är ogörligt.

Jag har försökt att betrakta mig själv utifrån. Att få en saklig bild av mig själv. Men det är svårt. Jag har i alla fall lyckats bli mera medveten om vad jag gör och säger. Det är ett JAG som betraktar och är medveten om MIG. Medvetenheten har gjort mig mer varlig. Jag har också lyckats bryta vissa destruktiva mönster genom att bli varse dem.

Det finns i alla fall sätt som vi kan få en bättre bild av oss själva. Man kan ju alltid fråga någon som känner en väl och vars omdöme man respekterar. Ett annat sätt är att uppmärksamma vad man gillar och stör sig på hos andra. Om man retar sig på att någon alltid ska bestämma så ligger det nära till hands att man själv vill bestämma. Och på samma sätt om man gillar en person för att han är generös så är man förmodligen själv ganska generös och så vidare.

Det är nyttigt att ställa sig vid sidan om och betrakta sig ibland. I alla fall om man har personliga problem. Vi behöver detta avstånd väldigt mycket. Jag kan koppla upp till ett högre JAG vilket jag tror har varit en viktig bit i min återhämtning. I detta högre tillstånd är jag fri från problem. Jag är inte säker på vilket av mina JAG som är mitt äkta JAG.