Det är farligt att lägga på locket på känslor. Jag gjorde det för länge sedan och blev allvarligt sjuk.

Ibland behöver känslorna en rejäl utrensning. För att en förnyelse ska ske behöver vi göra oss av med gammal ballast. Jag tror att man i längden blir sjuk om man inte rensar på det inre planet.

Om man, som jag, inte vill belasta andra med själrensning kan man dra sig undan människor ett slag och vädra ut sitt känsloliv. Allt det negativa som pyser ut vitaliserar mina energier så att jag får ny kraft. En dag i taget som Jesus lär. Ibland är det en timme i taget!

Jag accepterar ALLA känslor som kommer. Det tog ett tag att komma till denna punkten, den totala acceptansen. Jag vet att det är friskt att känna alla sorters känslor och att det är destruktivt att censurera sig. Känslorna finns där ändå. Om vi accepterar våra känslor fullt ut ligger de inte och saboterar för oss under ytan.

Man får känna vad som helst men man får inte göra vad som helst. Impulskontroll är viktigt härvidlag. Det gäller att känna sina känslor utan att agera på dem. Inte så lätt alltid. Det är emellertid väldigt osmart att agera ut ett inflammerat känsloliv. Andra människor brukar inte acceptera ett sådant beteende och vi skapar problem för oss själva.