Jag ska komma ut ur garderoben under 2017! Jag tror att jag får en förståelse för begreppet ”komma ut” nu.

Att ha en massa föreställningar hurdan man ska vara är inte något gott. Vi anstränger oss kopiöst för att passa in i en form vilket leder till att vi är otillfredsställda med oss själva och livet.

Det är egendomligt att det ska vara så svårt för mig att acceptera att jag inte är mainstream. Jag är både djupare och mindre social än vad jag trodde. Jag har aldrig varit attraherad av kufiska  konstnärstyper men accepterar mer och mer att jag själv har en dragning till den livsstilen. Jag älskar att arbeta och att skapa. Det är då jag glöder.

När jag tänker på drömscenariot för 2017 så tänker jag mig ett kreativt liv. Jag kommer i kontakt med människor som jag kan dela min passion med och samarbeta med mot mål som jag finner meningsfulla. Jag får hjälp med att omsätta mina idéer och jag kan leva på det. Jag bestämmer mig till sist för att vara den jag är och att inte försöka passa in i någon mall.

Det har tagit lång tid att komma fram till dessa insikter för det har funnits ett stort motstånd inom mig. Men jag börjar känna lättnad. Att kalla saker vid sitt rätta namn är förlösande.

Jag önskar att alla skulle lyckas ”komma ut” vad det än kan vara som de behöver komma ut med!