För mig är det viktigt att skapa mening även där det är mycket svårt att hitta en sådan.

För ett bra tag sedan levde jag i en värld som kändes meningslös. Jag var sjuk och kunde inte se att det kunde komma något gott av mina upplevelser. Jag harvade på med friskvård för det var ändå det vettigaste jag kunde komma på att göra.

Det hände saker i det till synes meningslösa. Jag mognade sakta. Jag hittade redskap för att möta mina nya tillvaro. Jag blev vuxen på kuppen för livet hade blivit mycket allvarligare. Jag gjorde nya erfarenheter som i efterhand har visat sig värdefulla.

Viktor Frankl överlevde koncentrationsläger för att han kunde skapa sig en mening i helvetet: Han skulle berätta för eftervärlden vad han förstått under sin tid i fångenskap. Efter sin befrielse skrev han boken Livet måste ha en mening, en bok som blivit en klassiker.

Jag tror att nästan alla erfarenheter kan bli meningsfulla, hur svåra de än är. Om vi lyckas komma ut på andra sidan så har någonting hänt med oss.