But I’m only human after all, I’m only human after all
Don’t put your blame on me

We´re only human av RAG´N´BONE MAN

Jag behöver känna mig accepterad av andra även när jag har lite att ge. När jag hamnar i en svacka och inte orkar hålla humöret uppe behöver jag känna att jag duger ändå.

När jag var i botten så hittade jag något värdefullt. Jag fann mig vara helt accepterad av Gud när jag inte fungerade. Jag fann mitt människovärde i dyn. Jag visste att jag var älskad även när jag inte kunde prestera.

Och detta vill jag ta med mig ut i livet. Att jag fungerar bättre och sämre vissa dagar men att jag duger ändå. Att mitt värde inte grundar sig i mina prestationer.

Jag sitter i min lägenhet och är inte på det bästa humöret. Men jag vet att jag är älskad ändå. Ibland är det svårt att känna det men vissheten finns där. Och det här kommer också att gå över.

Det är så att vara mänsklig. Jag klarar inte längre att låtsas att allt är OK när det inte är det. Det finns en ärlighet i det som jag gillar. Oförfalskade människor tilltalar mig. Människor som släpper garden och visar vilka de är.

Jag nödgas acceptera att jag inte klarar allt som jag vill. Att jag måste dra mig tillbaka och hitta lugnet. När jag inte är centrerad så tappar jag balansen och livet blir jobbigt. Men vid det här laget vet jag hur jag ska hitta tillbaka till mitt jämviktsläge.