Att bearbeta känslor handlar framförallt om att känna känslorna. Det räcker inte med att läsa om känslor eller att prata om dem. Kroppen måste med varje fiber uppleva känslan för att den ska läkas. Vissa känslor är så obehagliga att vi gärna flyr från dem. Vi sysselsätter oss frenetiskt och undviker att vara ensamma. Vi rationaliserar, intellektualiserar eller psykologiserar. Allt för att skapa ett avstånd till våra känslor.

Att stanna kvar i en känsla trots att det gör ont är hälsosamt. Att stänga av sina känslor däremot är hälsovådligt. Förutom psykiska sjukdomar finns det fysiska sjukdomar som har psykiska orsaker. Att stressa och negligera sina känslor gång på gång är ingen bra strategi. Kroppen säger ifrån till slut.

Om man lyckas komma i kontakt med sina äkta känslor så har man kommit en bra bit på vägen. Om man klarar att stanna kvar och uppleva känslorna så har man tagit ytterligare ett steg. Att förstå varför man känner som man gör är också viktigt. När jag förstår orsaken får jag lättnad. Jag kan också genomföra nödvändiga förändringar. Förändringar som påverkar känslorna i positiv riktning.

Vi är emotionella varelser. Det är meningen att vi ska känna. Känslor berikar vårt liv. Nedvärderingen av känslor är destruktiv. För att mänskligheten och jorden ska läkas behöver vi bli mer kännande. Naturligtvis behöver vi även förnuftet men enbart tankar räcker inte.

Jag blev sjuk år 1996 när jag körde över mina känslor. Jag drabbades av en rad svåra livshändelser som jag inte klarade av att ta itu med då. Jag försökte fly från mig själv genom frenetisk aktivitet. Det slutade med att jag blev mycket allvarligt sjuk.