Om du vill jobba med din andlighet så är en bra början att acceptera andra människor som de är. Och att ge människor flera chanser.

Vi vill bli accepterade som vi är. Men det går inte om vi inte samtidigt accepterar andra.

Vi kan vara generösa på olika sätt. Generositet har inte bara med pengar att göra. Det är snålt att döma ut och reducera andra människor. Det är snålt att hitta massa fel på andra. Det är ett dåligt sätt att bygga självkänsla på.

När man ärligt vågar titta på sina egna fel och brister och försonas med dem så händer det något. Man blir mer överseende med andra människors ofullkomligheter. Det är många som blåser upp sig på andras bekostnad. Vi är ofta väldigt blinda för våra egna brister. Att utvecklas andligt handlar väldigt mycket om att se saker som de är och göra sig kvitt inbillningar.

Vill du leva i en illusion så kan jag inte göra något åt det. Jag måste acceptera att du gör detta valet. Jag vill ju acceptera dig som du är. Men om du vill växa som människa så är det här du måste arbeta. Man får gå in i det mörka och göra upp med en hel del bagage som begränsar oss. Nej, vägen till frihet är inte en gräddfil. Andligt växande är inte bara behagligt.