Om du är intresserad av att veta mer om mina erfarenheter och kunskaper så är du välkommen att kontakta mig. Jag är intresserad av att vara med i ett forskningsprojekt eller någon annan anställning som har anknytning till områden varom jag bloggar. Jag är också intresserad av att få kontakt med en mentor för ömsesidigt utbyte.

Jag har mycket material att dela med mig av. Till exempel har jag inte berört min arbetsrehabilitering som är inne på sitt 9:e år. Vid mitt insjuknande i psykos 1996 deltog jag i ett forskningsprojekt på Juridicum i Lund inom ämnet arbetsrätt som är mitt juridiska specialområde.