Hans-Günter Wallraff är en tysk undersökande journalist och författare. Han har publicerat en mängd reportage och böcker som bygger på att han, ofta utklädd, har levt en tid i den miljö som han vill skildra. Därav ordet wallraffa. 

Vktor E. Frankl var jude och satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Det var önskan om att sprida sina teorier som gav honom meningen med livet, som enligt honom själv gjorde att han överlevde under de mest omänskliga förhållanden. Erfarenheterna ledde honom in på frågan om livets mening, och hans mest kända verk är boken Livet måste ha en mening.

(Wikipedia)

 

Man måste finna en mening med det man gör. När man hamnar i en situation som är till synes meningslös måste man klamra sig fast vid något som håller hoppet vid liv.

Under min sjukdomstid brukade jag tänka att jag får passa på att wallraffa nu när jag hamnat i denna sits. ”Om jag kommer levande ur det så ska jag berätta vad jag varit med om”. Jag har alltid haft författardrömmar och i och med min kris fick jag stoffet till skrivandet.

Jag har läst Viktor Frankls klassiker Livet måste ha en mening flera gånger. Jag lärde mig att när man inte kan ändra sina omständigheter så får man ändra sin inställning. Det var det enda sättet för mig att ta mig ur rävsaxen som jag satt fast i. Jag fick svälja stoltheten och bita i det sura äpplet många gånger.

En vän har ”hopp” som favoritord. Och nu har livet vänt även för henne. Vi måste tro på något som är större än våra problem och omständigheter. Att tro på att det finns en mening med det som sker hjälper i alla fall mig.