Det var en psykolog som sade till mig att jag måste ta reda på vem jag är. Då var jag förvirrad och hade förlorat riktningen i livet.

Jag har haft problem med hur jag ska presentera mig för andra. Länge definierade jag mig efter mina psykoser. Jag berättade snart att jag varit allvarligt sjuk. Jag har också definierat mig efter min formella utbildning. Det har inte känts rättvisande eftersom jag inte utövar min profession. Och så har jag försökt med bloggare men det är bara en liten del av mitt liv. Jag brukar också kalla mig kristen feminist.

Jag är förstås rätt och slätt Lisa men i olika sammanhang ska jag presentera mig för andra och då får jag problem.

Det jag älskar att syssla med är kreativt arbete. Jag skriver, målar, bloggar och drömmer om att ta upp min gamla passion: arbetsrätten och ekonomin. Jag har visioner om arbetslivet som jag skulle vilja utveckla. Jag har även tankar på att bli en inspiratör, något som jag ska testa. Den gemensamma nämnaren för det jag nämnt är att jag älskar att syssla med konstnärlig verksamhet.

En människa är förstås mycket och definitioner begränsar. Men ibland behöver vi dem i det dagliga livet. Jag ska presentera mig som konstnär i fortsättningen och se hur det känns. Konstnär är ett brett begrepp som rymmer mycket och där kan jag få plats tänker jag.

Hur presenterar du dig?