You know I’ve seen a lot of what the world can do

And it´s breaking my heart in two

Because I never wanna see you a sad girl

Wild World av Cat Stevens

Det pratas mycket om att ohälsan ökar i samhället. Framförallt hör jag ofta att unga människor mår psykiskt dåligt. Många står handfallna inför de ökande ohälsotalen. Själv tycker jag inte att det är konstigt alls faktiskt.

Vi människor har grundläggande behov som vi måste ha tillfredsställda för att vi ska må bra. Detta förenar alla människor. Att vi känner tillit och känner oss trygga är ett basalt behov som vi har. Vårt samhälle har blivit kallare, mindre demokratiskt och klyftorna har ökat. Vi hör ofta att alla medborgarna inte kommer att behövas i det framtida arbetslivet. Jag läste nyligen att de bostäder som byggts på senare år i Sverige har adressaten höginkomsttagare. Som ung är det osäkert om man kommer att ha råd med eget boende och att man kommer att få ett arbete (och lön).

Att bli exkluderad gör skitont. De flesta av oss är rädda för att vi inte ska få vara med i gemenskapen. Och detta skapar förstås ångest.

Jag ger inte så mycket för den psykiatriska disciplinen. Men jag tycker att psykiatrin gör ett viktigt arbete ändå. Jag vet av personlig erfarenhet att många som jobbar inom psykiatrin har ett genuint intresse för att hjälpa människor som mår dåligt. Jag anser emellertid att de ofta missar målet när de fokuserar på individens personliga historia istället för att titta på hur vårt samhälle ser ut. Ju mer segregationen ökar och ju mer ojämlikt och oförutsägbart vårt samhället blir desto oroligare blir vi.