Jag har läst Svend Brinkmanns tredje bok som heter Våga missa! Boken handlar om begränsningens konst i en gränslös tid.

Brinkmann lär oss att det är värdefullt att göra några saker ordentligt än att försöka klara av allt. Han vill lära oss JOMO – Joy of Missing Out – istället för FOMO – Fear of Missing out. Vi ska lära oss nöja oss med tillräckligt och att nöja oss när något är bra nog. Brinkmann ser en skönhet i det enkla i motsats till det tillkrånglade och komplexa och han pratar om att fokusera på det som är viktigt och att välja bort det oväsentliga. Han anser att begränsningens konst är en dygd som det är värt att sträva efter i en gränslös kultur. Det gynnar oss både på individ- och samhällsplanet.

Jag har haft stor behållning av Brinkmanns tre böcker. Jag inser att jag inte alltid måste vara upptagen med något utvecklingsprojekt och inte behöver driva på mig för att åstadkomma mer och mer. Enough is enough!

Jag rekommenderar Brinkmanns böcker varmt!