Att konkretisera vad man vill göra kan vara väldigt svårt. Jag upplever att det är många med mig som har diffusa drömmar vad de vill göra av sitt liv. Ibland sviktar viljan. Kanske för att vi tror att det inte är möjligt att nå vårt mål. Då intalar vi oss också att vi egentligen inte vill.

Vi måste alltså tro att det är möjligt att nå ett mål. Då vågar vi drömma och vilja. Vi måste tro på att det är möjligt att ta oss från punkten A till B. Då vågar vi också ta risker.

Jag har velat mycket fram och tillbaka och hoppats att dörrar ska öppna sig eftersom det har varit svårt att öppna dörrar själv. Ibland har jag till och med önskat att någon annan ska bestämma åt mig. Fast några saker vet jag med säkerhet:

Jag vill leva ett rikt liv! Jag vill ha utmaningar. Ingenting triggar mig så som ett problem som ska lösas. Jag vill också göra det goda arbetet där jag verkar för ett bättre samhälle för oss alla. Jag vill naturligtvis också ha ersättning för mitt arbete.

Ibland blir jag avundsjuk på andra. Då får jag fatt på vad det är jag vill göra. Avundsjuka blir bara negativt om man vill förstöra för andra eller missunnar andra deras framgångar. Avundsjukan är alltså ett sätt att få reda på vad det är jag vill göra.