Det finns två ord som är väldigt svåra för somliga att säga. Det är orden FÖRLÅT och TACK. Två små enkla ord att uttala men ändock omöjligt för vissa. Kanske känner de att de fullständigt förlorar ansiktet när de medger att de felat. Och kanske tar vissa för givet att andra ska ge till dem.

Jag tycker att det är två mycket viktiga ord att ha i sin vokabulär och nyttja emellanåt. Tacksamhet är också väldigt viktigt för välbefinnandet. Nöjda och tacksamma människor mår bättre. Att inte ta sina förmåner för givna är ett sätt att öka sin empati för andra. Och ibland är det helt enkelt på sin plats att säga TACK. När man säger FÖRLÅT betyder det inte heller att man förlorar. Det betyder att man bryr sig om någon annans känslor.

Vi kan inte bara sopa allt under mattan och gå vidare som om inget har hänt. Och tro att allt ska vara som förut. Många har gått i den fällan och slutat ensamma.

Nej, vi ska inte övertänka. Det läser jag hela tiden på Facebook. Men om vi tänker för lite då? Ibland är det verkligen smart att reflektera för att förhindra jobbiga situationer. Jag tänker i alla fall att vi har fått våra hjärnor för att använda dem.

Man kan öva sig hemma och säga TACK och FÖRLÅT. Och upptäcka att världen inte rämnar av det.