Det händer något i tomrummet! Det händer saker i det till synes händelselösa.

Vi kan, frivilligt eller ofrivilligt, hamna i ett vakuum. Något tar slut, vi kanske gör en förlust, och ingen förnyelse sker. Tristess och stagnation kan få vem som helst att misströsta.

Men det är inte stilla. Under ytan bubblar det och saker och ting omformas till en ny ordning. Och så fortsätter livet när vi är klara.

Vi är många som är rädda för stillheten och overksamheten. Vi vet inte vad som kan hända. Kanske fruktar vi för att det inte ska finnas något i stillheten eller att vi ska sjunka för att aldrig mer nå ytan. Vi sysselsätter oss febrilt för det får inte bli för tyst.

Jag har lärt mig den svåra vägen att tomrum är meningsfulla och värdefulla. De är väldigt bra för nytänkande och kreativitet, förmågor som jag är förtjust i. Pauser är lika viktiga som verksamhet härvidlag.

Om du vill att ditt liv ska få förnyelse så rekommenderar jag dig att skapa lite tomrum i ditt liv då du inte gör något särskilt. Det är faktiskt en konst att hänga. Stanna upp ett tag för en inre ommöblering!