Jag har fått en anställning hos ett assistansföretag. Nu efter mer än 30 år är jag tillbaka i omsorgen. Det känns väldigt bra.

När jag var 19 år drog jag och några kompisar till Stockholm. Vi fick jobb på Stiftelsen Stora Sköndal och arbetade i servering och vård. Jag minns att jag tyckte mycket om de äldre vi vårdade och faktiskt trivdes bra.

När jag senare sökte in till Universitetet valde jag psykologlinjen i första hand, journalistlinjen i andra och juristlinjen i bara tredje hand. Jag kom in på juristlinjen och tog en jur kand och en master i rättsekonomi. På fritiden slukade jag psykologisk och feministisk litteratur som alltid varit ett stort intresse. De senaste åren har jag också skrivit mycket. Så psykologen och journalisten har också fått sitt.

Och nu är jag tillbaka i omsorgen. Jag känner att jag får använda viktiga bitar av min personlighet; den emotionella och omhändertagande sidan. Även om juridiken och ekonomin är intellektuellt stimulerande tror jag att jag passar att arbeta inom omsorgen.

När jag sa till en vän att jag inte skulle börjat läsa juridik från första början svarade hon att det finns en mening med det som sker. Och jag har verkligen haft stor nytta av mina juridiska kunskaper, speciellt under min sjukdomstid. Jag är fortfarande väldigt stimulerad av samhällskunskap och ekonomi. Nu gäller det omvända: Jag sysslar med samhällslära på fritiden och jag har för avsikt att skriva en fackbok.

Där ser man vilka vägar livet kan ta. Det är tur att vi inte vet i förväg vad som ska hända!