That’s me in the corner
That’s me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don’t know if I can do it
Oh no, I’ve said too much
I haven’t said enough

Losing My Religion av R.E.M.

Min Gud är en tillåtande Gud. Det har varit jag själv som stått för restriktionerna i mitt liv.

Jag tror att det är människor som skapat en dömande Gud som är full av förbud. Mänskligt moraliserande har fått gudomlig sanktion.

Det är många som inte alls vill att vi ska vara fria själar. Jag är övertygad om att Gud inte är en av dem. Denna insikt att det är många som vill att vi ska förbli ”slavar” blir så klar för mig. Vi ska tämjas, kontrolleras och inte ha för höga tankar om oss själva. Detta kommer inte från Gud!

Min Gud vill göra mig fri och visa mig min gudomliga natur. Han älskar mig och vill lära mig att älska mig själv. Och att kasta restriktionerna överbord. Mina restriktioner kommer från början från andra människor och inte från Gud.

Det är hit min andlighet har fört mig. Jag har rört mig bort från traditionell religion till en personlig tro. Och jag väljer att tro på mina insikter.