Jag har läst två böcker av nationalekonomen Thomas Piketty. Det är Kapitalet i tjugoförsta århundrandet och Kapitalet och ideologin.

Piketty är oerhört intressant att läsa. Om du är intresserad av politik och ekonomi kan jag varmt rekommendera Piketty. Han är kritisk till vår samtid men har också lösningar på många problem. Han går långt bak i tidens ekonomiska historia och avslutar med att analysera de senaste 40 årens hyperkapitalism. Pikettys mål är ökad ekonomisk jämlikhet. Han visar hur ekonomiskt ojämlik vår värld är och att klyftorna bara ökar. Han förespråkar en internationell federal socialism med progressiva skatter och en omfördelningspolitik som kommer låginkomsttagarna till del.

Jag hoppas att beslutsfattare kommer att lyssna på Piketty. Jag hoppas att Pikettys idéer kommer att spela betydelse för den ekonomiska inriktningen i framtiden.