Jag har stor behållning av terapi genom bön. Jag lägger fram mitt spörsmål till Gud och ber om hjälp och inspiration. Jag går i terapi hos den mest kunniga terapeuten som jag ser det. Det är teamwork där jag gör min del av arbetet genom att formulera mitt problem och sedan lyssnar uppmärksamt på det som dyker upp.

Jag låter tankarna flyga åt alla håll utan att censurera dem. Jag tolkar mina känslor så gott jag kan. Jag öppnar mig för nya infallsvinklar och insikter.

Jag tänker såhär: Gud känner mig utan och innan. Han har svar på alla frågor och problem. Han finns tillgänglig dygnet runt. Det är gratis. Inget ämne är för känsligt att ta upp.

Ja, jag tror på en välvillig Gud som älskar mig och vill mitt bästa.