Vi är många som har ”hål” i vårt inre som vi försöker att fylla på olika sätt. Svarta hål som hotar att sluka oss.

Vi överäter, vi shoppar, vi glor på skräpTV, vi röker, vi super, vi missbrukar sex eller något annat som har det gemensamt att det inte fyller tomheten eller de svarta hålen.

Jag tror att det som kan fylla igen hålen i själen är kärlek och självförverkligande.

När vi älskar och blir älskade för den vi är kan såren läka. När vi upplever mening med det vi gör fylls hålen. Det är förstås väldigt individuellt vad som ger oss mening men jag tror att man vet när man hittar rätt. Det känns. Kanske man plötsligt inser att man inte behöver köpa de där prylarna som man ansett vara livsnödvändiga. Eller så behöver man inte supa skallen av sig för att glömma.

Det är viktigt att hitta rätt medicin för sin åkomma. Om det är meningslöshet vi känner så behöver vi mening. Om vi är ensamma så behöver vi kärlek. Ensamhet botas inte med mer prylar och meningslöshet botas inte med att bli cynisk.

Det är inte så lätt att hitta kärlek och mening. Man kanske får börja med att behandla sig själv kärleksfullt och varsamt. Man får fylla sina verkliga behov och inte de konstlade behoven. Det kan krävas att man ändrar på sina vanor.