Jag blev varse att vi ofta drömmer små drömmar. Jag vill uppmana alla att drömma större!

Det är klart att vi drömmer om ett enklare liv och om personlig framgång! Det är inget fel att vilja ha ett gott liv.

Men vi kan stretcha våra drömmar till det globala planet: att önska framgång för Moder Jord, fred på jorden, utrotande av svält och fattigdom, solidaritet mellan klasser och etniciteter. Ingenting blir någonsin verkligt om vi inte tror att förändring är möjlig.

Jag har ägnat tid åt att låta mina drömmar flyga högt! Jag föreställde mig en framtid som spräckte alla gränser. En framtid där vi har löst stora globala problem och lever i harmoni med varandra. För en stund var min tro på en lycklig framtid stark och jag tänkte att vi måste våga tro för att förändra.

Tron att vi kan förändra är värdefull och nödvändig. Jag skulle vilja säga att utan tro är ingenting möjligt. Vi måste tro på att vi kan göra en skillnad.

Så jag går in i år 2018 med stora drömmar och en tro på att förändring är möjlig!

Gott Nytt År!