Oh oh oh, there’s a place that I know
It’s not pretty there and few have ever gone
If I show it to you now
Will it make you run away?

Dark sida av Kelly Clarkson

Det finns ljus och mörker i oss alla. Det mörker vi inte vill se hos oss själva kallas ofta skuggan. När vi får kontakt med vår skugga får vi också kontakt med vår kreativitet.

Att projicera eller överföra våra mindre behagliga sidor och känslor på andra människor är en förenklande manöver. Ofta projicerar vi just de känslor som vi inte vill medge hos oss själva på en annan grupp människor. Vi behöver ta hem våra överföringar, sätta dem under lyset och förstå att vi alla delar vår mänsklighet med varandra. När du gör upp med ditt eget mörker försvinner behovet att utse syndabockar. Skuggan som för sitt eget liv i bakgrunden och ofta saboterar för oss mister också sin makt över oss när vi får upp den i ljuset.

En andlig övning som jag ägnat mig åt är att tänka på en person som jag av något skäl föraktar och inse att jag föraktar samma egenskaper hos mig själv. Jag har försökt omfamna den person jag föraktar genom att inse att hon/han inte är sämre än vad jag är utan värd samma kärlek och omsorg. Att känna sig överlägsen andra är inte bra. Baksidan är att vi riskerar att falla ner i underläge. Det är två sidor av samma mynt.