Insikter är viktiga. Utan insikter kan vi inte tolka verkligheten på ett adekvat sätt. Och att leva i verkligheten är avgörande för vår framgång.

Jag har sjukdomsinsikt. Jag är helt klar över att jag varit allvarligt psykisk sjuk. Mitt liv ser helt annorlunda ut beroende på om jag är frisk eller sjuk.

Med sjukdomsinsikt kan man förebygga en hel del. Man kan vidta försiktighetsmått och vara förberedd på att man kan återinsjukna. Första gången jag insjuknade i psykos saknade jag erfarenhet av att insjukna och kunde inte förhindra det som sedan hände. Idag är jag i ett helt annat läge.

Jag tänker att med insikt i bagaget vågar jag ta språnget igen. Medvetenheten blir min sköld. Det som riskerar att sänka mig är mina tankespöken. Därför är det så viktigt att hålla sig till det som är verkligt.

Vi är nog många som ibland flyter ut i fantasier och inbillningar. Även här kan man skaffa sig insikt. Det kan vara en idé att ta på sig röntgenglasögonen och försöka se saker som de är. Jag tänker att tillämpa lite vetenskapligt tänkande där man experimenterar rent praktiskt för att se vad som gäller och inte. Vi har alla blinda fläckar när det gäller oss själva (och andra) och det krävs en villighet att se vad som är sant för det kan vara obehagligt. Kanske måste vi släppa på sådant som varit väsentligt för vår självbild. Man kan förstås även få positiva insikter om sig själv.